Slide background

Què són les drogues de síntesi?

Què són les drogues de síntesi?

View Results

Loading ... Loading ...

Les drogues de síntesi (l’MDMA, l’speed o les pastilles) són drogues creades en un laboratori, sense que existeixin a la natura. La majoria han estat sintetitzades per empreses farmacèutiques. Tot i això, actualment es produeixen en laboratoris clandestins, sense garanties ni control sanitari. Si alguna cosa caracteritza les drogues de síntesi és el desconeixement que tenen les persones consumidores dels seus components, en alguns casos aquestes drogues s’han adulterat amb substàncies perilloses. VIA Controles?