Vídeos

PIENSA MIENTRAS BAILAS

Recuperem aquesta campanya del 2009 dels companys de Controla Club. PIENSA MIENTRAS BAILAS, un missatge explícit sobre com actuar davant els problemes que poden provocar les drogues: la capacitat de control a l'hora de consumir drogues, el rebuig a la violència provocat per l'eufòria i l'agressivitat de determinades drogues, la generalització del conductor alternatiu o la prevenció davant les conductes sexuals de risc.