Vídeos

Què passa quan dues persones desconegudes es fan un petó?

Experiment: tenim dues persones desconegudes i proposem que es facin un petó. Quina és la seva reacció?