Vídeos

Relacions lliures de violències masclistes

Davant les violències digitals, suport mutu, comunitat i empoderament. Si et controla a les xarxes, et manipula o es fa passar per tu, això és violència masclista. Els entorns digitals han de ser espais segurs. Estem amb tu! #BCNAntimasclista