Notícies

Augmenta la demanda de tractaments per cocaïna a Catalunya

  • L’alcohol és la primera droga en demanda de tractament des de fa més de 20 anys; al 2018 van baixar les demandes per heroïna
  • Catalunya és pionera en polítiques de reducció de danys per drogodependència; prop de 7.000 persones van ser ateses en aquests serveis

drugs

Notícia original: betevé

Segons el darrer informe de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, durant el 2018 van començar 13.944 tractaments per abús o dependència de les drogues i l’alcohol és la que provoca més addicció. La segona droga que té més inicis de tractament és la cocaïna, que correspon al 24 % dels casos, fet que vol dir que la demanda de tractament per aquesta droga s’ha incrementat els darrers tres anys. En tercer lloc hi ha el cànnabis (13, 8 %) i l’heroïna (12 %). En últim lloc hi ha el tabac, que representa un 3,7 % dels casos.

L’alcohol, la substància que causa més urgències
L’any passat es van atendre 17.477 urgències hospitalàries a causa del consum abusiu de substàncies. Més de la meitat, un 57 %, van ser per l’alcohol, seguides de les relacionades amb la cocaïna (11 %). Si observem les dades tenint en compte el gènere, les noies d’entre 12 i 15 anys presenten un percentatge més alt d’intoxicació per alcohol, però a mesura que avança l’edat la proporció s’inverteix.