Notícies

Augmenta l’adulteració de les drogues més consumides

Són dades del darrer informe d'Energy Control.

analisi_subtancies

Notícia original: PERIFÈRICS.CAT

La puresa de les drogues més consumides en espais d’oci nocturn – èxtasi en cristall, amfetamina, cocaïna i ketamina – ha disminuït en el 2015, segons l’últim informe de la Servei d’Anàlisi de Substàncies de Catalunya d’Energy Control.

La cocaïna segueix sent la substància més adulterada de totes les analitzades (82,5% dels casos).

L’adulteració de substàncies és un risc addicional per a les persones que consumeixen. Per aquest motiu, és important comptar amb un servei d’anàlisi especialitzat que recolli informació del mercat de drogues il·legals però que també alerti en una etapa primerenca de la presència de adulterants, que són un risc per la salut pública.

“l’adulteració de les drogues determina els riscos però la puresa també. Són dos factors a considerar en relació als efectes i els danys associats al consum”.

Durant aquest últim any, Energy Control ha emès 23 alertes a Catalunya, la majoria d’elles com a conseqüència de l’anàlisi d’una substància nova no detectada prèviament. Aquestes alertes són monitoritzades per la Subdirecció General en el Sistema Espanyol d’alerta i la EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).

Al 2015, l’alerta més estesa ha estat relacionada amb una substància àmpliament coneguda, la PMMA, detectada en comprimits amb el logo de Superman. Aquestes pastilles contenen una quantitat molt alta d’amfetamina i PMMA, una substància potencialment tòxica i mortal en la quantitat detectada.

Cocaína, la substància amb els adulterants més tòxics

Al 2015, la cocaïna ha patit un augment de la adulteració després de dos anys disminuint , i se situa com una substància amb adulterants més tòxics. Es tracta, principalment, del levamisol, fàrmac que s’utilitza com a coadjuvant en la quimioteràpia, i la fenacetina, un analgèsic retirat del mercat espanyol per la seva toxicitat que no hauria de ser barrejat amb l’alcohol.

La presència elevada d’aquests adulterants tan tòxics planteja un risc per la salut dels consumidors. El consum de levamisol sostingut pot produir una caiguda significativa en el nombre de glòbuls blancs de la sang i fer que la persona que consumeix sigui més vulnerable a agafar infeccions. Poden aparèixer símptomes com febre, dolor muscular, mal de cap, insomni, vertigen o convulsions. En concentracions superiors al 10%, el levamisol pot causar nàusees i vòmits, tal i com han manifestat alguns i algunes usuàries del servei d’Energy Control. Al 2015, la concentració mitjana de levamisol ha estat de la 11,7% i en el cas de fenacetina del 18,69%.

Cafeïna, l’adulterant més freqüent

En el conjunt de substàncies analitzades, la Cafeïna ha estat l’adulterant més habitual. Principalment, es troba en l’speed (amfetamina), substància en la qual té més presència i concentració mitjana (44,52% al 55,4 % de les mostres), en l’èxtasi en cristall i cocaïna . És un adulterant estimulant, que actua sobre el sistema nerviós central per augmentar l’activitat cerebral i l’estat de vigília.

Grans quantitats de cafeïna poden causar ansietat, irritabilidad, insomni, sudoració, taquicàrdia i diarrea. A més , el seu consum crònic s’associa amb una síndrome d’abstinència que es manifesta amb mal de cap i irritabilitat.

Noves drogues com adulterants de les substàncies il·legals més freqüents

En els darrers anys han aparegut al mercat noves substàncies, encara que el seu ús és minoritari. En general, són substàncies amb efectes similars a les drogues més consumides en entorns recreatius, però, a diferencia d’aquestes , en molts casos, no estan fiscalitzades i es venen com a substituts legals per drogues il·legals. Es tracta, a més a més, de substàncies sobre les que hi ha poques , o fins i tot cap, dada d’investigació clínica, ni en animals i en humans, de manera que es desconeix quins són els riscos per la salut del consumidor.

La marihuana, majoritària en mostres de cànnabis

L’any 2015, el Servei d’Anàlisi d’Energy Control també ha analitzat 357 mostres de cànnabis, la majoria de les quals eren de marihuana (59%), seguida d’haixix (13%). En el cas de la marihuana, gairebé totes les mostres contenien THC, el cannabinoide majoritari de la planta de la marihuana .

El 97,1% de les mostres analitzades contenien una concentració de THC inferior al 15 %, considerat un interval raonable.

A més, al 42% de les mostres hi ha cannabidiol detectat (CBD), un cannabinoide sense els efectes psicoactius del THC . És un component menys conegut però amb propietats molt interessants – efectes relaxants, ansiolítics, Antidepressius, antipsicotics, antiepilèptics, antiinflamatoris, antidistònics, antiemètics i possibles efectes antineoplàsics- que s’estan investigant per varies aplicacions.

Pel que fa a l’haixix, la majoria de les mostres (40 de les 45 analitzades) tenien un promig de TCH del 30%, molt per sobre l’interval que seria desitjable, mentre que el 72.5% contenien CBD amb una mitjana de la 4%.