Notícies

Creix el consum de cànnabis i s’estanca el del tabac

  • 2,2 milions d'espanyols s'han fumat un porro l'últim mes
  • El cànnabis és l'única droga que creix, per bé que ha caigut entre els menors d'edat
  • El 10% dels nois de 15 a 17 anys s'emborratxen sense fre una vegada al mes

ACN

ACN

Notícia original: ARA.CAT

Són dades de l’enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya (EDADES), elaborada pel ministeri de Sanitat a partir de 22.541 enquestes fetes entre desembre del 2015 i abril del 2016. 

L’estudi mostra com l’alcohol segueix sent la droga més consumida a Espanya. El 77,6% dels enquestats n’ha consumit en l’últim any, enfront del 78,3% del 2013. L’alcohol el segueixen, per nombre de consumidors, el tabac (40,2%, respecte al 40,7% de l’anterior); els hipnosedants, amb recepta o sense (12%, enfront del 12,2% del 2013); el cànnabis (9,5%, enfront del 9,2% del 2013), i la cocaïna (2%, que està baixant progressivament des del 2005).

L’informe també reflecteix un descens en el consum de drogues legals i il·legals entre els menors d’edat, encara que els consumidors de cànnabis entre 15 i 17 anys dupliquen els majors de 35 anys (12,6% enfront de 5,5%). Les edats d’inici al consum no presenten canvis ressenyables. Les substàncies legals són les que es proven, de mitja, a una edat més primerenca: el tabac, amb 16,4 anys, i l’alcohol, amb 16,6. El cànnabis comença a consumir-se als 18,3 anys, i els hipnosedants són els que es comencen a consumir a una edat més tardana, amb 35,6 anys.

Els hipnosedants són també l’única substància que està més estesa entre les dones(15,8% enfront de 8,3% d’homes). En el consum de cànnabis, en canvi, el percentatge d’homes duplica àmpliament el de dones (13,3% enfront del 5,6%). Amb la cocaïna, aquesta diferència de gènere fins i tot es triplica (3,1% homes i 0,9% dones).

El perfil dels consumidors de cànnabis

Per substàncies, el perfil del consumidor prototipus de marihuana és el d’un home (74%) d’entre 15 i 34 anys (60%) que consumeix una mitjana de 2,5 porros al dia i que en el 90% dels casos els barreja amb tabac. A més, un 2,1% dels enquestats diu que consumeix cànnabis diàriament.

S’estima que un 1,8% de la població espanyola pot considerar-se consumidora problemàtica, segons l’escala CAST. Els consumidors problemàtics de cànnabis presenten més freqüentment que la població general relacions sexuals de risc, accidents de trànsit, problemes familiars, econòmics, psicològics, laborals, amb la policia i amb amics, entre altres.

El consum diari d’alcohol més baix des del 1995

Pel que fa a l’alcohol, l’enquesta mostra com la xifra de consumidors diaris d’alcohol (9,3%) és la més baixa de tota la sèrie d’enquestes sobre drogues a població general espanyola, que va començar a fer-se el 1995. La xifra més elevada de consum diari d’alcohol (el 15,7%) es va assolir l’any 2001.

Els indicadors de consum d’aquesta substància algun cop a la vida, durant l’últim any i durant l’últim mes romanen estabilitzats des del 2005, encara que les prevalences segueixen sent altes. La beguda més consumida en l’últim mes és la cervesa, segons el 46,4% dels enquestats, seguida del vi (29,1%), els combinats (24,3%) i altres begudes alcohòliques (16,3%).

El percentatge de població que assegura haver-se emborratxat durant els 12 mesos anteriors continua la tendència descendent iniciada l’any 2009, quan es va detectar en un 23,2% de la població. En aquesta edició el percentatge és del 16,8%.

Per contra, el consum excessiu (cinc o més gots, canyes o copes de begudes alcohòliques en una mateixa ocasió) segueix augmentant. Ja ho fan el 17,9% dels enquestats, amb una prevalença més elevada en el grup d’edat de 15 a 24 anys. D’aquests, el 30,6% d’homes i el 22,8% de dones afirmen que s’han excedit amb l’alcohol en l’últim mes.

Un de cada tres espanyols són fumadors diaris

Els indicadors de consum de tabac alguna vegada a la vida (72,5%), en l’últim any (40,2%), en l’últim mes (38,5) i diàriament (30,8%) varien en tots els casos menys d’un 1% respecte a l’anterior edició de l’enquesta. És a dir, que el consum de tabac s’estanca en comparació amb el període anterior.

Tant en tabac com en alcohol, el consum baixa de forma destacada en menors de 15 a 17 anys, ja que el 58% ha consumit alcohol durant l’últim any (66,2% en l’anterior edició de l’enquesta) i el 20,6% tabac (28,3% en l’enquesta del 2013).

A més, en aquesta edició l’enquesta analitza per primera vegada el consum de cigarrets electrònics i revela que un 6,8% dels enquestats, uns 2,1 milions de persones de 15 a 64 anys, els ha provat en l’últim any. D’aquests, el 74% ha consumit tabac diàriament en l’últim mes i el 81% va usar dispositius amb nicotina.

Sobre el consum d’hipnosedants,  el seu consum amb recepta i sense és ja més elevat que el del cànnabis per tercera edició consecutiva. Fins a un 18,7% els ha provat alguna vegada a la vida, el 8,1% en l’últim mes i el 6% diàriament. En el 2,5% el seu consum pot considerar-se problemàtic, i el tram d’edat que presenta un inici de consum més marcat és el de les dones de 45 a 54 anys.

La cocaïna segueix caient des del 2005

L’enquesta també confirma la tendència a la baixa del consum de cocaïna, tant en pols o base, ja que el 9,1% de la població l’ha provat alguna vegada a la vida, però només el 0,9% l’ha consumit en l’últim mes. La cocaïna és més freqüent en homes i, segons l’edat, entre els enquestats de 25 i 44 anys.

D’altra banda, el consum d’heroïna segueix estabilitzat en nivells molt baixos i només el 0,6% l’ha provat alguna vegada a la vida i només el 0,1% en l’últim any o en l’últim mes. El perfil majoritari del consumidor d’aquesta droga és el d’un home de més de 35 anys.

També es consolida la tendència descendent en el consum d’èxtasi, amfetamines, al·lucinògens i inhalables volàtils. El 3,5% de la població diu que ha provat alguna vegada a la vida una nova substància psicoactiva, enfront del 3% de l’anterior enquesta. Són consums experimentals practicats majoritàriament per homes de 25 a 34 anys.