Notícies

El tabac presenta compostos molt tòxics que no regula la legislació

  • Investigadors de la Universitat d’Alacant han analitzat deu marques de cigarrets i han comprovat que les concentracions de diverses substàncies nocives i carcinogèniques varien significativament d’uns a altres. Fins ara la normativa no contempla aquests compostos i només estableix límits per la nicotina, el quitrà i el monòxid de carboni. Els científics també han desenvolupat catalitzadors per reduir els productes tòxics del tabac.

Notícia original: eldebat.cat

D’acord a la legislació, els paquets de tabac indiquen les concentracions de nicotina, quitrà i monòxid de carboni per confirmar que no superen els nivells permesos. No obstant això la quantitat d’aquestes substàncies no sempre és proporcional a la toxicitat que aporten multitud d’altres compostos, “de manera que s’haurien d’establir paràmetres més adequats per determinar la toxicitat del tabac”.

Així ho recull un estudi elaborat per enginyers químics de la Universitat d’Alacant i que publica la revista ‘Food and Chemical Toxicology’. Els investigadors han analitzat els gasos i la matèria particulada -quitrans- que emeten deu marques comercials de cigarrets rossos: tres espanyoles -Fortuna, Ducados i Nobel- i set nord-americans o britàniques -Marlboro, Winston, Chesterfield, Camel, L & M, Lucky Strike i John Player-.

“Tot i que els productes que generen s’assemblen, el rendiment relatiu (mg / cigarret) d’alguns compostos altament tòxics i carcinogènics varia considerablement d’una marca a una altra”, destaca a SINC María Isabel Beltrán, una de les autores.

Segons l’estudi, la proporció dels compostos detectats en els gasos es manté en cada tipus de paquet, però hi ha alguns que no segueixen aquesta tendència, com isoprè, el crotonaldehído i el toluè, que es troben entre els més carcinogènics i nocius.

Una cosa semblant passa en el cas de la matèria particulada. El rendiment individual d’aquests compostos es correlaciona amb el global per a cada marca, però algunes substàncies perilloses, com la hidroquinona i la cotinina, tampoc s’ajusten a aquest patró i apareixen més en unes que en altres.

La toxicitat varia segons la marca

Els resultats també revelen que les marques que presenten la menor producció de compostos gasosos no coincideixen amb les que ho fan per als quitrans, i que la que genera major quantitat de isoprè, toluè i crotonaldehído proporciona una quantitat de quitrà menor que la mitjana. “No cal assumir, per tant, que una cigarreta que generi més quitrans fos cas més tòxic que un altre que produeixi menys”, apunta Beltrán.

Els investigadors, que declaren en l’article no tenir cap conflicte d’interessos, han preferit no revelar les dades que corresponen a cada marca i les han identificat amb les lletres de l’A a la J. Per realitzar les anàlisis es van aspirar els cigarrets en una ‘màquina fumadora’ i es va mesurar la composició del fum en tres fraccions: una gasosa, en què es van identificar 35 compostos, i dos de la matèria particulada -amb 85 compostos- que queda retinguda , respectivament, en el filtre i en les trampes de fum amb què es mesura “el que un fuma”.

Així s’ha vist, per exemple, que, en els cigarrets que contenen més tabac, és menor la quantitat que es consumeix en un nombre fix de calades. Segons els científics, això és perquè hi ha menys oxigen disponible pel major empaquetament.

Respecte a les substàncies regulades, en comparar amb altres estudis s’ha trobat que el nivell de monòxid de carboni dels cigarrets espanyols és ‘mig-alt’ respecte a la resta, i fins i tot una de les marques (la ‘C’) superava lleugerament el valor establert per la legislació (10 mg/cigarret), amb 11,1 mg / cigarret.

“Cal prendre aquest resultat amb prudència i comparar-lo amb el d’altres laboratoris, perquè, encara que fem els experiments amb 200 cigarrets, de vegades les dades poden variar segons el lot de paquets o de les condicions ambientals”, diu la investigadora, “i en qualsevol cas no considerem que siguem algú per denunciar-ho “.

Per la seva banda, el rendiment de nicotina a les trampes varia de 0,28-0,61 mg/cigarret, és a dir, es pot doblar d’una marca a una altra, encara que dins dels nivells legals. “Realment la nicotina, encara que és la responsable de l’addició, no és el més perillós dels cigarrets”, diu Beltrán. “Dels més de tres mil compostos que porta el tabac hi ha altres molt pitjors, com el cianur d’hidrogen, el 1,3-butadiè o alguns de les famílies dels aldehids, les nitrosamines i els fenols”.

Per disminuir les quantitats dels productes tòxics dels cigarrets, els investigadors també han provat i desenvolupat diversos catalitzadors. Un d’ells, conegut com Al-MCM-41, redueix un 23% les emissions de monòxid de carboni i més d’un 40% les de nicotina.

“L’estructura tridimensional d’aquest material -una argila amb òxids de silici i alumini- permet la formació de ‘coves’ on queden retinguts els compostos de cadena llarga”, diu Beltrán, qui confirma que el gust del tabac només es veu afectat i que algunes grans companyies ja han mostrat interès per la patent d’aquest nou catalitzador.