Notícies

Els espanyols consumeixen més alcohol i cànnabis des de que va començar la crisi

Són dades de l'estudi Perfil de las Personas atendidas por las entidades de la UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente).

FUMAR_CANNABIS

Notícia original: LA VANGUARDIA.

No es pot afirmar que la crisi hagi provocat aquest augment de consum, però sí que és veritat que durant els últims anys s’observa que ha crescut la ingesta abusiva d’alcohol (sobretot en dones) i han hagut més demandes d’ajuda per cànnabis.

En aquest sentit, l’estudi mostra un consum problemàtic de cànnabis entre els joves que, a causa de la crisi, també han experimentat problemes per accedir al mercat laboral.  La sociòloga Celia Díaz, que ha treballat en aquest estudi, assenyala que “Actualmente hay un desempleo juvenil masivo. Cuando las personas no se han desarrollado plenamente en la sociedad y llevan bastante años de adicciones no tienen una disciplina y, por ende, tienen graves problemas para reinsertarse”.