Notícies

Mites del tabac per cargolar desmuntats pels científics.

Són menys perjudicials els cigarrets fets a mà?

mites_tabac_cargolar_gran

Notícia original: AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA

És cert que és menys perjudicial? Més natural? Creus que al ser de cargolar es fuma menys o que és més fàcil de deixar? Estàs segur que saps el que fumes? L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) desmunta els mites del tabac per cargolar!

Mite 1. Els cigarrets fets a mà són menys perjudicials. Fals
Hi ha proves que indiquen que les persones que fumen cigarrets fets a mà consumeixen dosis superiors de nicotina

Mite 2. El cigarret fet a mà és més natural. Fals
S’ha observat que la presència d’additius és superior en el tabac per cargolar

Mite 3. Amb el cigarret fet a mà es fuma menys i se sap el que es fuma. Fals
Els fabricants no estan obligats a indicar-ne els continguts de nicotina i quitrans

Mite 4. Deixar de fumar és més fàcil si es fumen cigarrets fets a mà. Fals 
Les persones que fumen cigarrets fets a mà tenen menys intenció de deixar el tabac

Mite 5. El consum de cigarrets fets a mà a Catalunya és minoritari. Fals
Les vendes de tabac per cargolar han augmentat extraordinàriament tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat