L’any 2004 l’edat mitjana d’inici en el consum de cànnabis entre els estudiants de 14 a 18 anys a Espanya era de 14,7 anys