El cànnabis

Entre les drogues il·legals, el cànnabis és la substància més àmpliament consumida a Espanya i en la majoria dels països europeus; i freqüentment s’associa a la diversió i a formes de convivència diverses que estan ocupant cada cop més un espai central i dominant la forma de viure el temps de lleure els joves. A aquests factors culturals s’afegeix el fàcil accés i la informació difosa en diversos mitjans de comunicació amb publicacions orientades a presentar el cànnabis com a medicament.

Aquest conjunt de factors fa que el consum de cànnabis gaudeixi d’una certa tolerància social, que en els darrers anys s’ha traduït en un important increment del seu ús en la població adolescent i jove. Aquesta sessió didàctica audiovisual (SDA) pretén ser un instrument que ajudi a prevenir-ne el consum en aquest sector de la població.

Informació general sobre el consum de cànnabis

L’any 2004 l’edat mitjana d’inici en el consum de cànnabis entre els estudiants de 14 a 18 anys a Espanya era de 14,7 anys. Segons les dades del 2004, a Barcelona han provat algun cop el cànnabis el 14% dels joves de 14 anys, el 42,3% dels joves de 16 anys i el 65,9% dels joves de 18 anys. Entre els joves de 16 anys, un 24,9% de nois i un 21,5% de noies consumeixen habitualment cànnabis.

Pel que fa als hàbits de consum, segons una enquesta realitzada a les escoles de Barcelona, a inicis del 2005, un 56% dels joves afirmava que se sol fumar cànnabis quan s’està en grup al carrer; un 21% quan s’està de festa a un local públic, un 16% quan s’està amb un amic o amiga de confiança i un 6% quan s’està sol.

El cànnabis se sol consumir fumat, en forma de cigarreta i generalment barrejat amb tabac. També es pot ingerir, barrejat amb aliments. Quan es fuma, com que el fum és fàcilment absorbit pels pulmons i arriba ràpid al cervell, els efectes són més immediats. Poden començar a manifestar-se al cap de 3 o 4 minuts. En el cas de la ingesta de cànnabis els efectes triguen més a aparèixer, però són més sostinguts.

xkpts.com

El Programa de Prevenció del Consum de Cànnabis “xkpts. com” és un projecte dirigit per l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

S’adreça a escolars de 14 a 16 anys, amb l’objectiu d’augmentar els seus coneixements sobre els efectes i conseqüències del consum de cànnabis, identificar la pressió social per consumir-ne que hi ha en el seu entorn i promoure habilitats per refusar el consum.